Τι είναι η μουράβια; Πως να επιλέξετε την κατάλληλη για το σκάφος σας;

0
132
Μουράβιασμα Σκάφους

Μουράβια ή υφαλόχρωμα είναι ένα αντιρρυπαντικό μείγμα που εφαρμόζεται ως εξωτερική βαφή στα ύφαλα ενός σκάφους. πλοίου κλπ.

Περιέχει τοξικές ουσίες [βιοκτόνα] οι οποίες αποδεσμεύονται σταδιακά από τη βαφή στο νερό και αποτρέπουν ή επιβραδύνουν την προσκόλληση των μικροοργανισμών.

Κάθε επιφάνεια στερεού υλικού όταν είναι βυθισμένη στο νερό ή έρχεται σε επαφή περιοδικά με το νερό και κινείται ή είναι στάσιμη υπόκειται σε μια φυσική διεργασία η οποία ονομάζεται βιορύπανση.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε πολλά και διαφορετικά υλικά, όπως ξύλο, πέτρα, μέταλλο, πλαστικό, το βλέπουμε συχνά σε θαλάσσιες κατασκευές, όπως σκάφη, σημαδούρες, θαλάσσιες εξέδρες, μεταλλικές κατασκευές εντός της θάλασσας στις ιχθυοκαλλιέργειες κλπ.

Περισσότερα από 4000 φυτικά και ζωικά είδη συνθέτουν τις διαδικασίες της βιορύπανσης.


Ο μηχανισμός της βιορύπανσης

Είναι μια διεργασία 4 σταδίων, κατά την οποία ολοκληρώνεται η προσκόλληση χιλιάδων μικροοργανισμών στα ύφαλα των σκαφών.

 • Στο πρώτο στάδιο δημιουργείται το υπόστρωμα με τη συσσώρευση οργανικού υλικού [πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες]
 • Στο δεύτερο στάδιο, βακτήρια. μικροφύκη και άλλοι μικροοργανισμοί σχηματίζουν ένα κολλώδες υλικό που αναφέρεται ως [βιοφίλμ] .
 •  Στο τρίτο στάδιο το μικροβιακό φορτίο επιταχύνει την επικάθιση άλλων οργανισμών, όπως μύκητες και πρωτόζωα.
 • Και τέλος στο τέταρτο στάδιο έχουμε επικάθιση οστρακοειδών και μακροφυκών.

Η  επίδραση της βιορύπανσης στα σκάφη

H αντίσταση της τριβής που αναπτύσσεται στα ύφαλα των σκαφών επηρεάζει καθοριστικά την ταχύτητά τους.
Μελέτες έχουν δείξει όταν η επιφάνεια έχει καλυφθεί από το κολλώδες στρώμα, η αύξηση στην αντίσταση τριβής φτάνει έως 10%!

Όταν δε υπάρχουν μικρά φύκια έως και οστρακόδερμα, η αύξηση της αντίστασης φτάνει έως 30%.
Αποτέλεσμα της αύξησης της αντίστασης της τριβής είναι η μείωση της ταχύτητας του σκάφους και η αυξημένη κατανάλωση καυσίμων.

Κατηγορίες Υφαλοχρωμάτων

 Συμβατικά Υφαλοχρώματα

Στα συμβατικά υφαλοχρώματα το βιοκτόνο αρχίζει τη δράση του αμέσως μετά τη βύθιση του στη θάλασσα. Είναι αντιρρυπαντικά αδιάλυτου φορέα [ μήτρας ] διαλυτού φορέα με κριτήριο τη διαλυτότητα ή όχι του φορέα στο νερό .Και αυτολειανόμενου συμπολυμερούς.
 

Υφαλοχρώματα νέας τεχνολογίας

Τα υφαλοχρώματα νέας τεχνολογίας λειτουργούν ως ένα βαθμό όπως τα συμβατικά.

Η διαφορά είναι ότι σε αυτά έχουμε ελεγχόμενη διάβρωση του στρώματος της μουράβιας. Μέσω της ελεγχόμενης αυτής διάβρωσης υπάρχει συνέχεια μια καινούργια και ενεργή επιφάνεια τοξικής ουσίας που εμποδίζει την προσκόλληση μικροοργανισμών, μέχρι να απομακρυνθεί και το τελευταίο στρώμα της βαφής.

Περιέχουν βιοκτόνα και διακρίνονται στα ελεγχόμενης απελευθέρωσης και αυτολειανόμένα συμπολυμερούς

Υφαλοχρώματα φιλικά στο περιβάλλον

 Τα τελευταία χρόνια και μετά την απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 για τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων για το θαλάσσιο περιβάλλον υλικών, όπως του ΤΒΤ , έγινε μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη και χρήση νέων προϊόντων που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση των απωθητικών, αντιβακτηριδιακών και κυρίως μη τοξικών δράσεων.

Ως αντιρρυπαντικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον αναφέρονται αυτά που βασίζονται στην πολυαιθυλενογλυκόλη PEG νανοσύνθετα τα οποία εκτός της αντιρρυπαντικής τους δράσης έχουν και αυξημένη μηχανική αντοχή.

Υδρογέλες η  υδροπηκτές που έχουν πολύ αποτελεσματική δράση.

Τα πολυ-αμφοτερικά νανοσύνθετα νέας γενιάς, τα οποία επιδεικνύουν ισχυρή αντιμικροβιακή δράση.

Τα υπερδιακλασωμένα νανοσύνθετα με ικανοποιητική απόδοση αντιρρυπαντικής δράσης, υλικό χαμηλού κόστους και καλού αποτελέσματος.

Άλλες κατηγορίες Υφαλοχρωμάτων

Μια άλλη κατηγορία υφαλοχρωμάτων φιλικών προς το περιβάλλον είναι αυτή που βασίζεται σε ουσίες που χρησιμοποιούνται για επιχρίσματα των υφάλων,τα οποία καθιστούν λεία και ολισθηρή την επιφάνεια τους.
Η δράση αυτών των υφαλοχρωμάτων είναι αποτελεσματική μόνο για σκάφη που κινούνται με ταχύτητες άνω των 10-20 κόμβων.

 Ως τέτοια υλικά αναφέρονται τα φθοροπολυμερή και οι ενώσεις σιλικόνης σε επιχρίσματα.
Αυτά απαιτούν ένα στρώμα εφαρμογής διαρκούν περισσότερο χρόνο, 5 έως 10 έτη και έχουν πολύ λεία επιφάνεια, με αποτέλεσμα χαμηλή αντίσταση στην τριβή και μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμων.

Βιομιμητικά Προΐόντα

Αυτά αποτελούν εκδοχή φυσικών προϊόντων για την αντιμετώπιση της βιο ρύπανσης.

Δηλαδή την προσπάθεια μίμησης της φύσης για την αξιοποίηση της στις αντιρρυπαντικές εφαρμογές.

Μια τέτοια βιομιμητική εφαρμογή βασίζεται σε μακροάλγη.

Η  μακροάλγη [ θαλάσσια φύκη ] απελευθερώνει χημικές ουσίες ως μηχανισμό άμυνας στη ρύπανση.

Μια άλλη σημαντική εναλλακτική για τη δημιουργία αντιρρυπαντικής επιφάνειας είναι το φυτό Nepenthes Pitcher που βρίσκεται στα τροπικά δάση. Το φυτό αυτό εγκλείει υγρό που λειτουργεί απωθητικά στην βιορύπανση.

Επίσης τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των κατεχολαμινών και της νοραδρεναλίνης με πολύ καλά αποτελέσματα, ωστόσο απαιτείται η συνέχιση της έρευνας για τον περιβαλλογικό κίνδυνο από τη χρήση τους.

Πως να επιλέξετε την κατάλληλα μουράβια για εσάς;

Η μουράβια εφαρμόζεται σε όλα τα είδη σκαφών, πολυεστερικά, ξύλινα, μεταλλικά, ταχύπλοα, ημιταχυπλοα, βαρκες, πλοία κλπ.
Η επιλογή της κατάλληλης μουράβιας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι ακόλουθοι: 

 • Ταχύτητα κίνησης σκάφους
  Για χαμηλές ταχύτητες έως 10 κόμβους ή μεγαλύτερες ταχύτητες άνω των 10 κόμβων.
 • Το είδος του σκάφους
  Ξύλινο, Πολυεστερικό, Μεταλλικό. κλπ
 • Χώρος ελλιμενισμού
  Το βάθος της θέσης αγκυροβολίας της θάλασσας.
 • Συχνότητα χρήσης του σκάφους 
 • Θερμοκρασία της θάλασσας