Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε έλεγχο για διαβήτη κύησης;

0
274
Διαβητης Κυησης

Εάν είσαι έγκυος ή σκέφτεσαι να μείνεις έγκυος, θα πρέπει στην άκρη του μυαλού σου να έχεις και τον διαβήτη κύησης. Η πιθανότητα να αναπτύξεις διαβήτη κύησης δεν είναι αμελητέα. Το 10% των κυήσεων παρουσιάζουν διαβήτη και τις περισσότερες φορές, οι γυναίκες αυτές δεν είχαν ανάλογο ιστορικό.

Από την πρώτη επίσκεψη, οι εγκυμονούσες θα πρέπει να κάνουν εξετάσεις αίματος, ώστε να ελέγξουν τις τιμές της γλυκόζης. Τιμές γλυκόζης, πάνω από 125 mg/dl, στις εξετάσεις αίματος καταδεικνύουν, ότι υπάρχει ήδη διαβήτης. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να ζητηθεί, άμεσα, η γνώμη διαβητολόγου, για να συνεχισθεί η κύηση χωρίς κίνδυνο. Εάν οι τιμές της γλυκόζης βρίσκονται μεταξύ των 92 mg/dl και 125 mg/dl, τότε θεωρείται ότι υπάρχει διαβήτης κύησης και χρειάζεται παρακολούθηση από διαβητολόγο, από το πρώτο τρίμηνο. Συνεπώς, φυσιολογικές τιμές γλυκόζης, για την κύηση, θεωρούνται οι τιμές κάτω από 93 mg/dl, στις εξετάσεις αίματος νηστείας.

Οι γυναίκες που δεν έχουν διάγνωση διαβήτη, από την αρχή της εγκυμοσύνης, θα πρέπει να κάνουν έλεγχο, για διαβήτη κύησης, μεταξύ της 24ης και 28ης εβδομάδας, της εγκυμοσύνης. Από τον έλεγχο, δεν πρέπει να εξαιρείται καμία γυναίκα, διότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, ποια γυναίκα θα αναπτύξει διαβήτη κύησης.

Η καλύτερη μέθοδος για την διάγνωση του διαβήτη κύησης είναι η καμπύλη γλυκόζης. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές καμπύλης. Η διαφορά βρίσκεται στην ποσότητα της γλυκόζης που χρησιμοποιείται στο τεστ, στους χρόνους που μετράμε τη γλυκόζη και αν απαιτείται νηστεία ή όχι.

Η πιο συνηθισμένη είναι η καμπύλη γλυκόζης των 75 γρ. γλυκόζης. Για την εξέταση αυτή απαιτείται προετοιμασία τρεις ημέρες πριν. Η εγκυμονούσα θα πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 150 γραμμάρια υδατάνθρακα καθημερινά και το τελευταίο γεύμα της, θα πρέπει να είναι 8-14 ώρες πριν την καμπύλη. Η εξεταζόμενη θα πρέπει να κάθεται σε όλη την διάρκεια του τεστ. Εάν 2 ώρες μετά την λήψη της γλυκόζης μετρηθεί το σάκχαρο πάνω από 153 mg/dl, τότε θεωρείται ότι έχει αναπτυχθεί διαβήτης κύησης και θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση από διαβητολόγο.

Ένας πιο ακριβής έλεγχος του διαβήτη κύησης, γίνεται με την καμπύλη σακχάρου 2-βημάτων. Η εξέταση αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα γίνεται η δοκιμασία πρόκλησης γλυκόζης. Σε δεύτερη φάση γίνεται η καμπύλη σακχάρου των 100 γρ. γλυκόζης.

Η δοκιμασία πρόκλησης γλυκόζης περιλαμβάνει λήψη 50 γρ. γλυκόζης και μέτρηση σακχάρου σε 1 ώρα μετά την λήψη. Εάν εκείνη τη στιγμή, η τιμή της γλυκόζης είναι πάνω από 130 mg/dl, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα, που είναι η καμπύλη των 100γρ. γλυκόζης. Η δοκιμασία πρόκλησης δεν απαιτεί προηγούμενη νηστεία, αν αυτή γίνεται πριν την 26η εβδομάδα της κύησης.

Στο δεύτερο βήμα, γίνεται λήψη 100 γρ. γλυκόζης και μετρούνται οι τιμές της γλυκόζης σε χρόνους 0, 1η ώρα, 2η ώρα και 3η ώρα. Εάν σε δύο από τους χρόνους αυτούς, οι τιμές τις γλυκόζης υπερβαίνουν τα 95 mg/dl, 180 mg/dl, 155 mg/dl, 140 mg/dl, αντίστοιχα, τότε θεωρείται ότι υπάρχει διαβήτης κύησης και χρειάζεται παρακολούθηση από διαβητολόγο. Το δεύτερο βήμα απαιτεί την προετοιμασία που ακολουθούμε και στην καμπύλη των 75 γρ. γλυκόζης.

Ο διαβήτης κύησης υποχωρεί μετά τον τοκετό. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις όπου ο διαβήτης παραμένει. Γι’ αυτό, όσες εγκυμονούσες ανέπτυξαν διαβήτη κύησης, θα πρέπει να κάνουν έλεγχο 6-8 εβδομάδες μετά τον τοκετό, με νέα καμπύλη γλυκόζης των 75 γρ.

*Γράφει ο Δρ. Ρηγόπουλος Δημήτριος, συνεργάτης της Διαβητικής Γωνιάς, Παθολόγος-Διαβητολόγος.